Meny Innehållsorienterat "ordbehandlingsprogram"

Tillåt inte radmatning, förändring av typsnitt, storlek, tjocklek, etc. Tillåt inte inställning av tabulatorer, sidmarginaler, osv.

Dokumentets uppmärkning ska tala om dess innehåll. Varje innehåll kan representeras på olika vis.

Vid "radmatning", fråga om anv vill ha:

  1. nytt stycke
  2. ny rubrik på
    1. samma
    2. högre eller
    3. lägre nivå.

Bilder, tabeller, etc som hör till texten ska inte placeras i någon absolut position, utan kopplas till aktuell rubrik / stycke / mening / ordföljd.

Ickesekvensiell text / data ska inte placeras i någon absolut följd, utan läggas in vid sidan om, antingen med länk till annat dokument eller i samma fil men ändå utanför dokumentet.

Dokumentets titel utgör i första övergripande rubrik. I rubriken, alternativt i ett sidosatt dokumenthuvud, definieras vad som gäller för följande innehåll. Sådant som författare, innehållets typ, etc, kan finnas med. Sedan är det upp till läsaren var infon om författaren placeras.