Detta är en kopia av examensbevis

alt GÖTEBORGS
UNIVERSITET
FILOSOFIE
KANDIDATEXAMEN
Degree of Bachelor of Science
in Informatics

1997-10-06

Namn
Jonas Erik Fredrik Liljegren

Personnummer
1972 05 29   5095

har enligt högskoleförordningen (SFS 1993:100) och med stöd därav beslutade lokala föreskrifter genomgått följande kurser eller följande utbildningsmoment inom grundläggande högskoleutbildning.

Kurs/utbildningsmoment Poäng Betyg *) 2) Datum
Huvudämne
Informatik
Introduktion i informatik 10 Godkänd 1995-12-21
Programdesign 10 Väl godkänd 1996-01-29
Databasmetodik 10 Väl godkänd 1996-05-06
Systemutveckling 10 Väl godkänd 1996-06-06
Ekonomiska datasystem 10 Väl godkänd 1996-10-31
Programutveckling i högnivåspråk 10 Väl godkänd 1997-01-17
Handledd näringslivspraktik 10 Godkänd 1997-03-20
Examensarbete 1 10 Väl godkänd 1997-06-05
Övriga kurser
Teoretisk filosofi
Logik med tillämpningar 10 Väl godkänd 1993-08-19
Vetenskapsteori
Grundkurs 20 Godkänd 1994-01-10
Allmän språkvetenskap
Kognitionsvetenskap 10 Väl godkänd 1994-08-10

Fordringarna för examensbenämningen FILOSOFIE KANDIDATEXAMEN med huvudämnet INFORMATIK är därmed uppfyllda.

Kandidatexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 120 poäng. I huvudämnet krävs fördjupande studier på 60-poängsnivån, däri ingående ett självständigt arbete om minst 10 poäng.På rektors vägnar

Lars Urwitz*) För godkänd kurs/utbildningsmoment finns följande betygsalternativ:
   1) Endast betyget godkänd
   2) Betyget godkänd eller väl godkänd
Kursernas omfattning anges av poängtalet. 20 poäng motsvarar en termins heltidsstudier.