From torkel.bergstrom@infohwy.se Sat Dec 12 15:53:29 1998

Göteborg 1998-12-07

Tjänstgöringsintyg från Information Highway Göteborg

Jonas Liljegren anställdes i Information Highway Göteborg AB 1998-08-17 i samband med att Information Highway AB köpte CultCom AB där Jonas då hade sin anställning. Jonas är uppsagd på grund av arbetsbrist. Nedan följer en beskrivning av de uppdrag Jonas har genomfört i Information Highways regi.

Om så ej klart framgår i ovan angivna referenser, bör påpekas att Jonas är expert på snabba Perl-lösningar. Jonas insatser, särskilt hos Marieberg, har varit mycket uppskattade!

Information Highway Göteborg AB

Torkel Bergström
VD