Tillbaka Utvecklingskomponenter i perl

Basen för allt jag gjort är det senaste som erbjuds i Perls utvecklingsmiljö. Perl och webbservern Apache är djupt integrerade med varandra genom apachemodulen mod_perl.

Perl 5 och Apache under unix är grunden. För min egen webbplats har jag valt OS-distributionen Debian GNU/Linux, databasen PostgreSQL, fritextsökmotorn Glimpse, mailinglistservern Majordomo, och andra program.

CPAN har det utbud av moduler som behövs för grunden. Dvs DBI för databaskoppling, CGI för CGI-programmering, Date::Calc för datumhantering, LWP för webbrobotar, File::Tools, Data::Dumper, Text::Metatext för att använda templates, osv.

Egna moduler

Som alltid när man utvecklar program så, bygger man upp och generaliserar programkod. Eftersom jag gjort så många CGI-program med databaskoppling har jag nu ganska mycket kod att bygga vidare på. Både från Information Highway Göteborg och Paranormal.se.

I de flesta fall har jag här haft direkt kontakt med de relaterade modulernas författare, för kommentarer och förslag på förbättringar.

Dessutom har jag skapat ett flertal program till min webbplats.

Allt detta kulminerar i ett projekt som jag planerat under lång tid, bestående av en mängd komponenter (som kan införas i etapper). Detta är den ultimata miljön för kollektivt kunskapsuppbyggande.