Tillbaka Vad jag vill göra

Min enskilda firma heter Paranormal Sweden. Jag kan tänka mig någon form av partnerskap med ett mindre webbhotel, eller helt enkelt anställning under speciella villkor. Vad jag vill göra är att utveckla paranormal.se. Min meritförteckning visar att jag mer än väl har den kunskap och vilja som krävs för detta.

Detta skulle kunna finansieras på ett eller flera sätt:

Reklam på Paranormal.se

Detta alternativ vill jag INTE använda! Den sortens reklam försöker påtvinga och manipulera besökarna. Tvärtom är det ju så att många besökare SÖKER efter produkter elelr tjänster de kan betala för. Hjälp då istället dessa besökare att finna det de vill ha, utan att använda banners. Skapa istället dedikerade webbsidor för saken och tipsa om dem, enligt användarens intresseprofiler. Dvs:

Ta betalt av grupper för tjänster under Paranormal.se

Alternativterapeuter, healers, medier, föreläsare, center, kursgårdar, institut, föreningar, nätverk, amatörforskare, författare, bokförlag, tidskriftsmakare, hälsoaffärer, bokhandlare, postgiroföretag, sällskap, ordnar, covens, stiftelser, religiösa grupper, tvärvetenskapsmän, med flera. Det finns en mycket stor marknad och ett mycket stort intresse för att hitta rätt. Webbplatsen kommer att tilltala de flesta. Stor vikt läggs ju vid att hjälpa besökarna hitta precis rätt i den djungel av trosföreställnignar, halvsanningar och vetenskapliga belägg som finns.

Jag vill inte låta innehållet begränsas till ett litet fåtal som är beredda att betala för att finnas med på webbplatsen. Däremot kan jag erbjuda ett antal tjänster för de som vill berätta mer om just sin sak. Dvs helt enkelt tillhandahålla dem utrymme på webbplatsen där de kan lägga upp egna webbsidor. Därtill kommer en rad tjänster som springer ur webbplatsens teknologi:

Sponsring / Stöd av en eller flera grupper

Det kan finnas flera organisationer, nätverk, stiftelser, etc som jobbar för sammanställande och spridande av kunskap inom något av de områden jag behandlar. Dessa skulle därför kunan tänkas att sponsra utvecklingen och arbetet med webbplatsen, antingen ekonomiskt eller genom enstaka insatser.

Erbjuda tjänster baserade på Paranormal, men under kundens domän

De programmoduler som utvecklas kan enkelt användas i andra sammanhang, helt orelaterat till paranormala fenomen. En kund kan beställa en eller flera delar av systemet, som sätts upp på ett webbhotell. Alternativt kan support säljas till de som vill använda programmodulerna på egen hand. (Men modulerna själv vill jag ska vara fria.)

Deltidsarbete

Om jag nu inte skull finna en bra form där jag kan kombinera utvecklandet av paranormal.se, med ett inkomstbringande arbete, kan jag klara mig på lön från halvtidsarbete. Marknadslön för mig ligger på ca 26.000 kr per månad.

Ta betalt av medlemmar

I framtiden kan så kallade mikrobetalningar komma att slå igenom. Det betyder att man skulle kunna ta exempelvis tio öre betalt för varje sida som hämtas från webbservern. En större webbplats skulle kunna få in ganska mycket pengar av en sådan lösning, utan att en enskild användare behöver känna sig utsugen. Om webbplatsen hunnit bli internationell kan detta mer än väl räcka som enda inkomstkälla.

Även enstaka individer vill gärna ha egna webbplatser. Det är möjligt att många kan vara beredda att betala för att få lägga upp egna webbsidor och ta del av de tekniker som finns på webbplatsen. Men jag vill inte ta betalt för vanligt medlemskap.