Tillbaka Minnen från SKIP

När jag studerade vid Institutionen för Informatik vid GU lärde jag mig HTML, Perl och CGI. Jag var web-master för SKIPs web-server. Då gjorde jag flera större och mindre program.