Tillbaka Personlighetsdrag

Skrivet ca 2006:

Här är egenskaper jag har:

Social interaktion och språk

 1. Lojalitet och pålitlighet
 2. Ärlighet och rättframhet
 3. Engagerrar sig i grupper för specialintressen
 4. Samtal utan underförstådd mening eller dold agenda
 5. Stort ordförråd och intresse av ords betydelse
 6. Fascination av ordvitsar
 7. Vill ha meningsfulla diskussioner som leder någonstans snarare än ytligt kallprat.
 8. Vill helst vara förberedd på vad som kommer att hända när jag ska deltaga i någon aktivitet
 9. Förrutom mina intressen är jag mest intresserad av mig själv
 10. Jag har svårt att tillgodogöra mig "fina vinkar" och outtalade regler

Kognitiva förmågor

 1. Sinne för detaljer
 2. Kreativ problemlösning
 3. Gott minne för rutiner, regler och överenskommelser
 4. Stor ihärdighet i att samla, kategorisera och sammanställa information av specifikt intresse
 5. Förmåga att koncentrera sig på en specifik uppgift
 6. Encyklopedisk kunskap inom mitt specialområde
 7. Fasta värderingar
 8. Svårt att koncentrera mig på det som är ointressant
 9. Svårt att skifta fokus eller göra flera saker samtidigt

Ett par nackdelar

 1. Har delvis haft problem med klumpig motorik, konsig gångstil eller kroppshållning, kroppsspråk och mimik.
 2. Andra människor kan missförstå mig. Tro att jag är dum.
 3. Oförmåga att kommunicera med "vanliga" människor har lett till ensamhet, mobbing och depression.
 4. Föredrar att träffa människor en och en. I grupper kan jag känna mig utanför

Efter samtal med en bekant (2004-10-31) framkom det att det fanns ett namn på min personlighetstyp; Asperger. Punkterna ovan är sådant som kopplas samman med den typen.

Jag ser mig inte som handikappad. Men jag tänker inte som andra människor. Och handikappet består mer i att kunna kommunicera med de som inte är som jag. Det är lite som att ha olika språk.

2006: Jag fick 76 poäng på ett test på algonet.se/~asperger. 66-75 poäng = Det är möjligt. 76-85 poäng = MYCKET möjligt. 86-100 poäng = JA!

2006: Jag fick 123 poäng på ett test på users.kymp.net/p204188a. 111-122 visar drag på AS. Under det är "normala" och ovan det visar på AS.

2019: Jag fick 33 poäng på Psychcentral test. 30 - 33 indikerar Possible autism.