Vad är Perl?

Ur The Perl Journal, hösten 1997 (#7):

Perl är ett mångsidigt programspråk

Skapat 1987 av Larry Wall. Med uppskattningsvis 400.000 användare över hela världen har språket blivit förstahandsvalet för World Wide Web-utveckling, texthantering, tjänster på internet, mailfiltrering, grafikprogrammering och alla andra uppgifter som kräver portabilitet och lättutvecklade lösningar.

Perl är interpreterande

Det betyder att så fort du skrivit ditt program kan du köra det - det finns ingen krävd kompileringsfas. Eftersom Perlprogram inte behöver kompileras för någon speciell dator, kan de köras på alla utan några modifieringar. Samma Perlprogram kan köras på UNIX, Windows, NT, Mac, DOS, OS/2, VMS och Amiga.

Perl är samarbetande

CPAN (Comperhensive Perl Archive Network) innehåller hundratals användbara verktyg skrvna av Perlprogrammerare runt om i världen. På bara några minuter kan du söka, ladda hem och installera någon annans modul. Du sparar tid.

Perl är gratis

I motsats till Java är Perl inte något kommersiellt språk. Källkoden och kompilatorn är gratis och underhålls av ett världsomspännande nätverk av frivilliga under ledning av Larry. Perl distribueras både under GNU General Public License och en Artistic License så att du kan sälja dina program. Perl kommer alltid att vara gratis.

Perl är snabbt

Perlinterpretatorn är skriven i C och ett decennium av optimeringar har resulterat i ett snabbt program. Perlkompilatorn kan konvertera dina program till C eller till en intern bytecode för ytterligare uppsnabbning, och Perls koppling till C, kallad XS, låter dig använda C från Perl och tvärt om.

Perl är komplett

Bästa stödet för reguljära uttryck bland alla språk, internt stöd för hashtabeller, inbyggd debugger, verktyg för rapportgenerering, nätverksfunktioner, verktyg för CGI-program, databaskoppling, anpassningsbara datastorlekar - allt följer med Perl.

Perl är säkert

Om du är orolig för att användare kanske ger dina program farliga indata, kan du använda Perls "taint checking" för att förhindra säkerhetshål. Om du vill köra någon annans Perlprogram men undvika den uppenbara risken att köra okänd kod, kan du köra programmet avskiljt i "Safe" som håller din datormiljö säker.

Perl är fri för affärer

Tusentals företag litar på Perl för deras IT-behov. Wall Street, rymdindustrin, läkemedelsföretag, otaliga World Wide Web-företag och även Human Genome Project använder Perl varje dag.

Perl är enkelt att lära

Perl gör enkla saker enkla och svåra saker möjliga. Emedan det ibland är roligt att skriva oläsbara Perlprogram, låter Perl dig skriva lättfattligt när du vill. Perl hanterar enformiga programmeringsarbeten för dig, så som minnesallokering och minnesfrigivning.

Perl är precist

Många program som skulle ta hundratals eller tusentals rader i andra programspråk kan i Perl uttryckas på en enkel sida, lätt överblickbart. Perls förinställda variabler och kontext låter dig undvika onödiga detaljer.

Perl är objektorienterat

Arv, polymorfism och inkapsling ingår bland Perls objektorienterade egenskaper. Det finns ingen godtyckligt placerad gräns mellan vanlig Perl och objektorienterad Perl så som mellan C och C++. Det är helt enkelt Perl.

Perl är flexibelt

Perls motto är "Det finns fler än ett sätt att göra det". Språket tvingar inte en speciell programmeringsstil på dig. Skriv så som du finner naturligt.

Perl är kul

I dessa dagar av kompakta APIer, onödig jargong, stridande och oförutsägbara standarder och ett kommersiellt system som avskräcker folk från att kika under huven, har man glömt att programmering ska vara roligt. Jag menar inte tillfredsställelsen av att se våra vältrimmade program göra som vi vill, utan den litterära akten av kreativt skrivande som skapar dessa program. Med Perl är färden lika nöjsam som målet, och det är därför jag startade The Perl Journal.