Tillbaka Paranormal CGI-IRC: Hjälp

CGI:IRC tillåter dig att använda Internet Relay Chat från en webb-browser utan att det krävs stöd för Java. CGI:IRC stödjer de flesta IRC-kommandon du har behov av regelbundet, och ger dig även flera andra funktioner. När du väl har anslutit dig till servern och gått med i en kanal, kan du använda de flesta kommandon och prata i kanalen. Den har stöd för multipla kanaler, och du väljer vilken du vill tala i genom att klicka på kanalnamnet i rutan längst nere till vänster på sidan. Sedan skriver du bara in din text i textrutan och trycker på knappen "Say".

Här följer en lista över vilka kommandon som stöds av CGI:IRC, inklusive en kort beskrivning av deras funktioner.

KommandoBeskrivning
/msg <nick> textSkickar text till <nick> som ett privat meddelande
/whois <nick>Visar information om <nick>
/whowas <nick>Visar information om vem <nick> var
/who #channelVisa en lista på användarna i kanalen
/listVisa alla kanaler på IRC-servern
/partLämna kanalen
/join #magicGå med i kanalen #magic
/nick <nyttalias>Ändrar ditt alias till
/me textUtför en "text-handling" i kanalen. (T.ex. /me gäspar)
/quitLämnar IRC
/namesGer ett mer kortfattat resultat än /who
/ctcp
/quote
Channel Operator Only Commands
/mode
/kick
/topic
/invite
/op

CGI:IRC har även stöd för färger och fet text, genom att skriva %Bfet text%B för fet text och %C2,7färgad text!%C, för färgad text. Färgerna följer mIRCs standardkoder och fungerar med bakgrundsfärg och utan. (Ta bort ",7"-biten om du inte vill ändra bakgrundsfärg..)

Här är en tabell över alla färgerna:
Färgtabell