Tillbaka Datorintresse

Jag har ett intresse av att kategorisera och organisera saker. Jag tror det var i mellanstadiet som familjen började med att köpa en C64. Jag spelade en massa på den och försökte även skriva några program i basic.

I högstadiet blev det en Amiga och jag lärde mig mer om det unix-liknande operativsystemet och AmigaBasic och ARexx. Senare under gymnasiet köpte vi in ett modem till datorn. Då upptäckte jag alla dessa fantastiska BBSer där man kunde delta i diskussionsgrupper. Jag hittade äntligen andra personer som delade mina intressen.

Under gymnasiet lärde jag mig mer om PC och de datorer skolan hade. Programmering i Pascal och ProLog. Jag läste en del böcker om Artificiell Intelligens. Skrev ett specialarbete i ämnet. Så skapade jag ett textäventyr i logikspråket ProLog.

Jag hade redan under högstadiet kommit fram till att det bästa alternativet vore att satsa på en karriär inom datorer och ägna mig åt magi och parapsykologi på fritiden. Datorer och magi är i min vision båda delar av en önskvärd framtid. Under BBS-tiden sparade jag ofta texter jag själv och andra skrivit och bygde på så sätt upp ett register av intressanta tankar. Jag ville använda datorer för att organisera all vetskap kring paranormala fenomen.

Efter gymnasiet letade jag efter en utbildning där jag kunde vidareutveckla mina tankar om hur man kopplar samman information. Efter en tids letande hamnade jag vid Institutionen för Informatik vid Göteborgs Universitet. Jag hade då läst en del andra kurser relaterade till mitt intresse för IT och parapsykologi.

På institutionen gick jag genast med i datorföreningen SKIP och började lära mig om WWW, HTML, Unix och Perl. Jag förde över mina gamla BBS-texter till en egen webbsida och började fundera mer på hur jag kunde länka samman allt.

Jag utvecklade mina teorier i den C-uppsats jag skrev och fick VG på. Jag ville fortsätta att realisera mina visioner om webbplatsen och kom fram till att jag enklast kunde göra det om jag valde att inte forska utan istället börja jobba hos ett webb-företag.