MenyAigan

Följande skrev jag för flera år sedan då jag ville beskriva en rollfigurs trosystem. Jag fick en slags ingivelse. Många bitar föll på plats. Detta kom att ugöra första versionen av det som sedan skulle bli min grundelemetsteori.

Intelligensen och kraften utgörs av de telepatiska länkarna mellan materian. Tankar erfarenhet och händelser lagras i kraften. De med starka telepatiska bindningar kan avläsa och tolka kraften. Upprepning av en händelse tillsammans med en annan skapar länkar mellan dessa. Sker en händelserna inträffar lättare den andra. Någon med starkare länkar till kraften kan med sin intelligens leda samman ett fåtal upprepningar av paralella händelser till en stark telepatisk länk. Han skulle kunna leda en tidigare skedd händelse samman med till exempel en egen uttalad ramsa under ett litet ögonblick till en länk, så stark att den paralella händelsen utförs till fullo med mindre skiftningar enligt egen påverkan. Han utför alltså "magi". Händelser och länkar går att koppla ihop med andra länkar tillsammans med ett stort antal andra för att få ett stort antal mindre händelser att fullföljas till något som kan rubba materians positioner. Eftersom en sak leder till en annan och allas matematiska kunskaper sammlas i kraften skulle någon med stora magiska krafter (telepatiska länkar) kunna koppla ihop det hela för att få en någorlunda fungerande "räknedosa" för överslagsräkning om framtiden. Inmatad händelse leder till en händelse som tillsammans med en annan leder till en tredje. De som under livet gjort starka länkar med kraften kan försöka hålla ihop länkarna för sin egen intelligens. Lyckas han med att hålla ordning från andra tankar skulle han kunna få ett jag som det jaget han alltid användt för att komunicera med all annan materia. Hans länkar skulle stanna kvar efter döden och hans länkar skulle fortsätta handla, tänka, utvecklas och fungera i det samlade jaget som han utvecklat under sin tid som levande varelse. Eftersom han inte nu har någon fast punkt i tillvaron kommer han att luckras upp av alla andra som använder och skapar länkar i kraften, och han skulle splittras av de nya länkar som hela tiden bildas genom nya händelser. Om han nu inte vill bli ett med kraften får han slita mycke hårt i ett kaos av flödande energier. Man borde nog ha mycke starka skäl för att uthärda detta medans man letar efter materia att hålla sig kvar vid. Det skulle inte vara någon vidare bra idé att sätta sig i en sten. En sten har ju inte någon större fysisk intelligens och alltså kan den inte lagra någon intelligens. Det går då inte att samverka med materian och få materian att skapa länkar. Om man skulle välja ett nyfött barn som ännu knapt har några länkar av större skala skulle man kunna, trots barnets överlägsenhet genom sin tänkande materiella form, även om man då blir uppblandad med faderns och moderns innersta önskningar om barnet eller det fysiskt lagrade jaget som följer med i befruktningen, överleva. Nu finns det alltså de som med sina uppbygda länkar får trehundra år på sig i ett mardrömskaos att välja nästa form och de som med sin låga livsinsikt får göra ett hastval på tio minuter. Kaoset kanske lindras något om man stannar kvar i någon form av materia under tiden. Till exempel ett slott eller någon annan stans där lite av sina egna bildade länkar dröjt sig kvar. När man mister kontakten med den fysiska intelligensen försvagas man alltså mycke starkt. Eftersom det skulle vara önskvärt att slippa all pina så har en del försökt att på magisk väg skapa en magisk skyddande sfär. För att hålla igång denna sfär får magikern skapa länkar som leder ihop liknande länkar från andra platser som de som måste skapas för att hålla igång den skyddande sfären och de länkarna som skall hämta nya länkar till sina nya uppgifterinom sfärens arbete och då kan sfären klara sig själv på bekostnad av de andar och speglade händelser som finns i kraften. Och för att länkarna ska klara sig knyts förstås proseduren till ett fast föremål. Annars skulle ju allt för stor kraft slösas bort och länkarna skulle bli för svaga för att påverka materian i den utsträckningen det var meningen de skulle göra. Eftersom materian själv avspeglar sej i kraften håller den länkarna fria från de som annan materia skapar och då får man ett antal kanaler fria att jobba med.

Tanken på en bild lagras som en bild i samma klara grad som tankens klarhet. Och när en från tanken skapad bild i högsta grad är länkad med en från materian skapad bild uppstår lättare den materiella bilden och tanken på bilden. En mycke entonig, stark eller ren tanke kan alltså skapa en motsvarande tanke eller känsla med paralell materia. Om tretusen åskådare koncentrerar sig och önskar att bollen ska gå i mål skapas en länk mellan åskådarnas tanke på bollens rörelse och bollens materiella rörelse. Om tretusen åskådare också samtidigt håller tummarna bildas länkar mellan alla de som håller tummar och alla tidigare gånger tummarna har hållits av andra och de tummarnas sammband med önskningar om mål och bollens rörelse tills det att hela den sammladekraften påverkar bollen att röra sig närmare målet. Om nu någon står i ett mörkt rum och håller tummarna för bollen skapar han en länk till alla andra och om då en glad tanke tänks av alla tummhållarna i samband med att bollen faktiskt skulle gå i mål skulle han känna, med hjälp av den starka länk alla har sammarbetat att skapa, bollens rörelse och känna på sig att billen gick i mål. Denna kraften kan manipuleras på många olika sätt. Själva kraften är länkarna mellan materian. Länkarna är inga rör eller trådar, det är den innersta kraften som håller ihop denna världen och universum. Där en puls drar fram från en bit massa till en annan bildas tomrum bakom när pulsen på sin väg ränsar vägen från impulser och tomrumsbanor. Denna väg är sedan den lättaste för nästa impuls från samma materia. Allt vi gör och tänker klarar vi av för att denna kraft håller ihop och styr materian och materian bildar nya vägar i sina nya positioner för att påverka nästa del i kedjan. Det är kraften som är naturens innersta system och gör så att elden brinner och vattnet rinner. Mycket gamla händelser finns kvar som ännu flödande energi. En plötslig död kan få den utsatta att tänka starkt, klart på en sak.. Då präntas händelsen så starkt att någon som är känslig och har länkar att uppfatta sådant kan se historien upprepas i trehundra år. Det är de delar som en magiker borde kunna. För att i större skala manipulera flödet behöver man kunna alla sätten. Andemagi - Nekromanti, Spiritism. Flödesavtryck - Animism. Programmerarmagi - Symbolism. Paralellmagi - Elementarmagi, Röstmagi, Harmonism. Önskemagi - Illusionism, Mentalism, Minimagi. Massönskan - Krigsmagi.

Om man bara önskar något tillräckligt mycke, så blir det så.