Drömmagiker

Iom att jag kunde flyga så förstod jag att jag hade kraft att göra saker man normalt inte kan. Jag började till och från använda ren tankekraft för att bekämpa mina rädslor. Jag kunde t ex bara beodra en stygg pojke att stanna! Jag kunde trolla fram saker eller få saker att försvinna.