Tillbaka Mystik och andlighet

Under min barndom vandrade jag mest ensam, som mystiker och filosof. Har alltid levt och velat leva som mystiker. Att i varje rörelse veta att jag befinner mig på jorden, medveten om min roll i gemenskap med allt och alla omkring. Med ett lekfullt nöje, medverkande i ett skapande. Jag har alltid känt samhörighet med andra "stjärnfödda" men samtidigt känt mig lite utanför på grund av min inriktning mot rationellt tänkande istället för intuitivt kännande.

Vid omkring sju års ålder fick jag uppleva vad man skulle kunna kalla ett kosmiskt medvetande. Jag upplever det som om mitt liv har utvecklats efter en förutbestämd plan; något jag själv valt. En tid av spännande klardrömmar följde som ett slags led i en utbildning. Vid slutet av gymnasiet började jag utveckla en en slags telepatisk förmåga.

Min roll är att medverka i att "översätta" kunskapen om magin till ett jordsligt rationellt vetenskapligt språk. I detta ändamål har jag studerat parapsykologi, vetenskapsteori, logik och informationsstrukturer. Min webbplats Paranormal.se är fokus för mitt arbete. Jag använder all min kunskap om datorer och programmering för att skapa det som behövs för att samla och länka samman all den kunskap som behövs för att komma vidare på vägen mot denna "översättning".