See my Current CV on my blog


Tillbaka CV v1999

Jag jobbar som programmerare och systemerare för webbprogram. Jag har drömmar om vad jag vill göra, samt en förteckning över vad jag kan göra.

Framtiden

Jag har många konkreta ideer på vad jag vill göra. Jag har flera generella komponenter från tidigare projekt, som jag vill utveckla vidare. Jag har mycket avancerade planer för ett avancerat kunskapsuppbyggande virtual community. Vidare har jag många andra tankar om framtidens informationssamhälle.

RIT

Sedan 1999-08-23 jobbar jag vid RIT.

Information Highway Norrköping

Under en sex månaders projektanställning höll jag kurser i CGI, Perl, Unix och javascript vid Information Highway Norrköping. (Se mitt tjänstgöringsintyg. )

Information Highway Göteborg

I ca två år arbetade jag vid Information Highway Göteborg och dess föregångare CultCom. Efter ett par månaders praktik var jag anställd från sommaren 1997 till årsskiftet 1998-1999. (Se mitt tjänstgöringsintyg. ) Lämnade jobbet i huvudsak pga min motvilja att använda Java och MS-produkter.

Paranormal.se

Ideellt har jag drivit och utvecklat en webbplats med ett antal funktioner. Men detta är inget mot vad jag planerat för framtiden. Se gärna min beskrivning av webbplatsens målsättning.

SKIP

Under studietiden gjorde jag flera CGI-program med perl, för studentdatorklubben SKIP.

Utbildning

Min utbildning innefattar en Fil Kand i Informatik vid Göteborgs Universitet.


Jag heter Jonas Liljegren, är född 1972 och bor i Göteborg.

Jag erbjuder Er mina kunskaper för utveckling av webbrelaterade system, komponenter, produkter, tjänster och databaser. Jag söker en arbetssituation där de moduler jag vill utveckla kan säljas till kunder, som del av tjänster eller system. Eftersom detta är något jag gör av passion, är ekonomisk kompensation av mindre vikt.

TELEFON, emailadresser och mer om mig själv finns på min personliga hemsida.